Decor Wonen

Serviceformulier

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Daarmee kan en mag iedereen ons rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze voorwaarden. Dit betekent dat als het een eigen fout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht.

Als het geen fout vanuit Decor Wonen betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend.

4.9/5 - (1147 stemmen)